Hızlı.
Güvenilir.
Sağlık Danışmanı

GİZLİLİK POLİTİKASI

ALTA AVM ORGANİZASYON TURİZİM MEDİKAL DANIŞMANLIK VE PROJE YÖNETİMİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET (Bundan böyle “ProfAsor” olarak anılacak), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel veri ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri ve işbu gizlilik politikasını benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri ProfAsor internet sitesi ve mobil uygulamasında veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş, kabul ve taahhüt edilmiştir.

ProfAsor internet sitesini ve mobil uygulamasını ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. ProfAsor internet sitesi ve mobil uygulamasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. ProfAsor “Gizlilik Politikası”nı belirli aralıklarla güncelleyebilir ve Kullanıcı bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

İnternet sitesi ve mobil uygulamadaki ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, ProfAsor gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

ProfAsor’a kaydolarak kullanıcı sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel verilerini (isim-soyisim, TCKN, adres, e-mail, telefon, kullanıcı şifresi, doğum tarihi, cinsiyet.) formlar aracılığıyla ProfAsor’a vermeleri gerekmektedir. ProfAsor’un, kayıt sırasında talep edebileceği bu veriler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel veriler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. ProfAsor tarafından talep edilebilecek veriler veya kullanıcı tarafından aktarılan veriler veya internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan veriler ProfAsor ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde ancak ayrıca Kullanıcı’nın açık rızası tekrar alınmak suretiyle kullanılabilir. E-bülten, SMS ve sair bilgilendirme gönderimlerini durdurmak isterseniz, dilediğiniz zaman göndereceğiniz bildirimle ilgili gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

ProfAsor internet sitesi ve mobil uygulama içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. ProfAsor, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel veriler, isim-soyisim, TCKN, adres, e-mail, telefon, kullanıcı şifresi, doğum tarihi, cinsiyet gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü veri olarak anlaşılır.

ProfAsor işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe ve Kullanıcı’nın ayrıca açık rızası alınmadıkça kişisel verilerden herhangi birini ProfAsor’un işbirliği içinde olduğu ve/veya olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacak ve aktarmayacaktır.

ProfAsor, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait verileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

(i) Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
(ii) T.C. Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen verilerin istendiği haller,
(iii) Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili veri talep edilmesi hallerinde,
(iv) Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

ProFasor, kendisine verilen kişisel verileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve bu kapsamda üzerine düşen her türlü hukuki ve kanuni yükümlülüğü yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ProfAsor kullanıcılar ve kullanıcıların internet sitesi ve mobil uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen çerezler, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir.

Çerezler bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Çerezler, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatiksel veriler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Çerezler, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında çerezleri kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyanın gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

ProfAsor, işbu gizlilik politikasında geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda internet sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. ProfAsor’un değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.